Uitnodiging afscheid Bert van Oers:

Sporen van vooruitgang Reflectie op de bonte ontwikkeling van de Onderwijspedagogiek in Nederland

Op woensdag 30 oktober neemt Bert van Oers afscheid als bijzonder hoogleraar Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek. Zijn leerstoel is ingesteld namens de OGO Academie op de Vrije Universiteit. Bert is 42 jaar werkzaam geweest op de VU en heeft zich onder andere bezig gehouden met de theoretische en praktische ontwikkeling van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Ter ere van zijn afscheid is er een symposium waarin verschillende sprekers reflecteren op het belang van de Cultuur-Historische Theorie voor onderzoek en voor de onderwijspraktijk. Aansluitend zal Bert van Oers zijn afscheidscollege uitspreken in de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Programma

12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.00-13.15 uur: Opening door Chiel van der Veen en Marjolein Dobber

13.15-13.45 uur: Presentatie Monique Volman: Betekenis als inspiratiebron

13.45-14.15 uur: Presentatie Wim Wardekker: Onderwijsonderzoek met pedagogische kwaliteit

14.15-14.45 uur: Presentatie Bea Pompert: Ontwikkelingsgericht Onderwijs op de toekomst gericht

14.45-15.00 uur: Afsluiting door Chiel van der Veen en Marjolein Dobber

15.00-15.45 uur: Koffie en thee, en verplaatsing naar de aula

15.45 uur: Afscheidscollege Bert van Oers: Sporen van vooruitgang. Reflectie op de bonte ontwikkeling van de Onderwijspedagogiek in Nederland

Aansluitend: Receptie

Aanmelden

U kunt zich via deze link aanmelden:

https://docs.google.com/forms/d/1CQ0hlbhrJEGGVFoPN60x5gjtOEMb7JaL87v4q2jIy58/edit

Informatie over de presentaties in het symposium

Monique Volman: Betekenis als inspiratiebron

In het begin van de jaren tachtig maakte ik als student kennis met Vygotskij, de cultuurhistorische theorie en ‘ontwikkelend onderwijs’. Bert van Oers was een van de inspiratiebronnen. Vooral het idee dat onderwijs voor leerlingen betekenisvol kan en moet zijn, liet me de daaropvolgende 35 jaar niet meer los. De theoretische denkbeelden die me als student vormden en die Bert gedurende zijn loopbaan steeds verder heeft ontwikkeld, spelen nog steeds een belangrijke rol in mijn werk.

In mijn bijdrage laat ik aan de hand van twee voorbeelden zien hoe ik probeer het cultuurhistorische gedachtengoed zo te vertalen en te concretiseren dat ook mensen die minder bekend zijn met CHAT zich ermee kunnen verbinden en erdoor geïnspireerd raken. Zo kon ik in een recente literatuur-review over de rol van onderwijs in de identiteitsontwikkeling van adolescenten aan collega-onderwijswetenschappers het belang van een socio-cultureel perspectief op identiteit laten zien. En in onze Werkplaats Onderwijsonderzoek heeft het begrip ‘verborgen kennisbronnen van leerlingen’ inmiddels een vaste plaats gekregen. Samen met leerkrachten van scholen met uiteenlopende onderwijsconcepten ontwikkel ik manieren om zulke kennisbronnen te vinden en in de klas te gebruiken. Langzamerhand krijgen principes van een ontwikkelingsgerichte aanpak steeds meer betekenis voor hen.

Wim Wardekker: Onderwijsonderzoek met pedagogische kwaliteit

In mijn lectoraat aan de Hogeschool Windesheim hebben co-lector Yvonne Leeman en ik het begrip ‘pedagogische kwaliteit van onderwijs’ geïntroduceerd. In mijn bijdrage wil ik ingaan op de vraag in hoeverre pedagogische kwaliteit ook een begrip kan zijn dat van toepassing is op onderzoek naar onderwijs. Meestal wordt er vooral gekeken naar methodische kwaliteit, maar dat levert nog al eens onderzoek op waar de praktijk weinig mee kan. Kunnen we criteria ontwikkelen voor pedagogisch zinvol onderzoek?

Bea Pompert: Ontwikkelingsgericht Onderwijs op de toekomst gericht

Bert van Oers heeft een belangrijke rol vervuld in de ontwikkeling en implementatie van OGO in ons land. Hij is er als geen ander in geslaagd zijn wetenschappelijk werk als onderwijspedagoog te verbinden aan gelijkwaardige samenwerking met de praktijk van basisscholen en betrokkenen bij het verbeteren van het primair onderwijs en het pabocurriculum.

Leerkrachten, nascholers, schoolteams en pabodocenten deden nooit vergeefs een beroep op hem. Ik zelf heb, na mijn afstuderen, meer dan 30 jaar in allerlei projecten met Bert mogen samenwerken.

De publicaties van Bert richtten zich ook altijd op de professionals in het veld. Mede daardoor kreeg OGO een stevige basis, een uitwerking voor kinderen van 0-12 jaar en een perspectief op verdere ontwikkeling in de toekomst. In mijn bijdrage wil ik laten zien hoe OGO in de kinderopvang en in de basisschool vorm krijgt en welke uitdagingen er in de nabije toekomst liggen.