Promovendus ouder-kindprogramma’s

GeplaatstDeadlineLocatie
19 sep15 oktRotterdam

Hoe kun je laagopgeleide ouders en migrantenouders helpen om de taalontwikkeling van hun jonge kind te ondersteunen? In dit promotieproject gaan we na of de begeleiding van ouders tijdens ouder-kindprogramma’s kan worden verbeterd met behulp van digitale media (geanimeerde prentenboeken, digitale praatplaten) en door de inzet van de eigen taal.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

In dit promotieproject wordt nagegaan hoe taalstimuleringsprogramma’s voor ouders en kinderen beter kunnen worden toegesneden op de situatie en behoeften van laagopgeleide gezinnen. Je onderzoekt met behulp van experimenten wat de effecten zijn van drie typen activiteiten die tegemoetkomen aan mogelijke problemen die ouders hebben bij de uitvoering van taalstimuleringsprogramma’s. Je test de effectiviteit van:

 1. Het gebruik van digitale, geanimeerde prentenboeken als middel voor ouders om gezamenlijke activiteiten aan te gaan met hun kind.
 2. Een digitale praatplaat of ‘storytelling app’ die cognitief stimulerende ouder-kindinteracties kan bevorderen.
 3. De inzet van activiteiten in de thuistaal voor tweetalige ouders.

Met behulp van je begeleiders zet je de experimenten op, werf je ouders, draag je samen met een team van student-assistenten zorg voor de dataverzameling en -verwerking, en zorg je voor de analyse en rapportage van de uitkomsten. Het promotieproject resulteert in een proefschrift dat bestaat uit een aantal (Engelstalige) onderzoeksartikelen. Het project maakt onderdeel uit van een groter project (gefinancierd door RAAK-PRO), waarin een aantal partijen samenwerkt: de Erasmus Universiteit, de Hogeschool Rotterdam, Stichting VoorleesExpress, het Nederlands Jeugdinstituut en regionale ondersteuners.

FUNCTIE-EISEN

 • Afgeronde (research)master in gedrags- en maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting (ontwikkelings- of onderwijs)psychologie, onderwijswetenschappen, toegepaste taalwetenschap of aanverwante opleiding.
 • Affiniteit met thema’s als ontluikende geletterdheid, leesopvoeding, multimedia en meertaligheid.
 • Affiniteit en ervaring met de doelgroep van laagopgeleide en migrantenouders zijn een pre.
 • Goede communicatie- en organisatievaardigheden.
 • Een pro-actieve houding.
 • Doorzettingsvermogen.
 • Flexibiliteit en stressbestendigheid.
 • Affiniteit en ervaring met het uitvoeren van empirisch onderzoek.
 • Goede onderzoeksvaardigheden, onder meer blijkend uit een goede beoordeling van de masterscriptie.
 • Goede (academische) schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
 • Een sterke ‘drive’ om onderzoek te doen.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal;
 • Vermogen om goed in een team te werken, maar ook om in grote mate zelfstandig te functioneren.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren worden verlengd./omgezet in een vaste aanstelling. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2325, – en € 2972, – bruto per maand (Promovendus schaal). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Diversiteit is een van onze strategische prioriteiten. Alle groepen uit de samenleving worden aangemoedigd om te solliciteren. Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

WERKGEVER

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Waarden die op de EUR van toepassing zijn en die zij hoog in het vaandel heeft, zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en streven naar succes.

AFDELING

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department of Psychology, Education & Child Studies (DPECS)
Het departement verzorgt onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van de psychologische en pedagogische wetenschappen. Het onderwijs binnen de opleidingen kenmerkt zich door een innovatieve didactische benadering, het zogeheten probleemgestuurd onderwijs (PGO). De staf van dit departement bestaat uit een team van veelal jonge wetenschappers. Het secretariaat maakt onderdeel uit van het departement en verzorgt de ondersteuning van de voorzitters, leidinggevenden en medewerkers van het departement.

ADDITIONELE INFORMATIE

Meer informatie over de EUR en ESSB kun je vinden op www.eur.nl/essb­­­­­­­­­

Additionele informatie over de vacature kun je verkrijgen bij prof.dr. Roel van Steensel via vansteensel@essb.eur.nl.

Solliciteer nu: https://www.academictransfer.com/nl/286010/promovendus-ouder-kindprogrammas/apply/#apply