‘Het oog van de meester: Een studie naar het vergroten van de perceptuele bekwaamheid van docenten in het bewegingsonderwijs’

Vacature voor een promovendus

Het oog van de meester refereert aan de perceptuele bekwaamheid waarover docenten bewegingsonderwijs beschikken om nauwkeurig te observeren hoe leerlingen bewegingsactiviteiten uitvoeren. Een nauwkeurige observatie is een cruciale voorwaarde voor het geven van adequate leerhulp en betrouwbare cijfers. Er zijn gerede twijfels over de mate van perceptuele bekwaamheid van docenten in het bewegingsonderwijs. Binnen de opleidingen wordt de vaardigheid nauwelijks doelbewust geoefend, en onderzoek suggereert dat de perceptuele bekwaamheid weinig verbetert als docenten eenmaal voor de klas staan.
 
In dit SIA RAAK-PRO project beoogt een consortium onder leiding van het lectoraat Bewegen, School en Sport op de Hogeschool Windesheim in Zwolle nieuwe inzichten te verwerven over de mate en aard van perceptuele bekwaamheid van docenten in het bewegingsonderwijs, en over methoden van doelbewust oefenen die het docenten mogelijk maken om het gewenste niveau van perceptuele bekwaamheid te bereiken. De inzichten worden geïmplementeerd in een nieuw te ontwikkelen digitale leeromgeving voor het oefenen van perceptuele bekwaamheid. Binnen dit RAAK-PRO project is er een vacature voor een promovendus aan de Afdeling Bewegingswetenschappen van de Vrij Universiteit in Amsterdam. Ervaring in oogbewegingsregistratie (‘gaze tracking’) en modellering, en/of affiniteit met het bewegingsonderwijs zijn een pre.

Meer info op: https://werkenbij.vu.nl/ad/“the-master’s-eye-a-study-into-promoting-the-perceptual-skills-of-pe-teachers”/te3r0o