Junior Onderzoeker t.b.v. Curriculumevaluatie Bachelor Geneeskunde, Amsterdam UMC

locatie AMC-UvA. Periode 1 oktober (of zo spoedig mogelijk daarna) tot 1 oktober 2020

Studiejaar 2016/2017 is een nieuwe bacheloropleiding geneeskunde, Epicurus genaamd, gestart bij het Amsterdam UMC; locatie AMC-UvA. Een brede evaluatie van Epicurus wordt momenteel uitgevoerd. Als onderdeel van deze curriculumevaluatie worden twee wetenschappelijke deelevaluaties uitgevoerd. Deze betreffen respectievelijk het Flipped Classrroom concept en de academische vorming. In het kader van deze twee wetenschappelijke deelevaluaties zoeken wij een junior onderzoeker.

De junior onderzoeker werkt vanuit het Centrum voor Evidence-Based Education (CEBE) van het Amsterdam UMC; locatie AMC-UvA. Bij de uitvoering van de twee deelevaluaties werkt de junior onderzoeker nauw samen met de projectleiders van de evaluatieonderzoeken, collega’s van het CEBE en het management van de opleiding. De junior onderzoeker zal daarnaast veel contact hebben met docenten en studenten.

Het betreft een parttime vacature van 4 dagen per week (=32 uur); aanstelling voor de duur van 1 jaar; startdatum 1 oktober 2019 (of zo spoedig mogelijk daarna).

De taken van de junior onderzoeker behelzen de dagelijkse uitvoering van de beide deelevaluaties, met name het mee opzetten van het evaluatie-protocol, het ontwikkelen van meetinstrumenten, het ondersteunen bij de dataverzameling, de data-analyse en de rapportage. Tevens zal de junior onderzoeker bijdragen aan publicaties.

Wij zoeken een enthousiaste onderzoeker met een afgeronde master in de sociale wetenschappen. Daarnaast is ervaring met het doen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek gewenst. De functie vraagt voorts sterke communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal.

De junior onderzoeker wordt aangesteld bij het CEBE; Amsterdam UMC; locatie AMC-UvA (https://www.amc.nl/web/leren/instituut-onderwijs-en-opleiden.htm)

Heeft u interesse stuur dan een korte motivatiebrief met CV naar Dr. Tobias Boerboom, hoofd CEBE (t.b.boerboom@amsterdamumc.nl). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dr. Tobias Boerboom (t.b.boerboom@amsterdamumc.nl) of dr. G.W. Spaai (g.w.spaai@amsterdamumc.nl ).