Promovendus Teacher Agency Voortgezet Onderwijs en Promovendus Teacher Agency Hoger Onderwijs

Vacaturenr. 19-444
Functie-categorie PhD-posities
Omvang (fte) 0.8-1.0 (2 posities)
Extern/intern Extern
Locatie Leiden
Geplaatst op 01 oktober 2019
Sluitingsdatum 02 november 2019

Solliciteren

Het ICLON, Interfacultair Centrum voor Onderwijsontwikkeling, Lerarenopleiding en Nascholing, is op zoek naar een

Promovendus Teacher Agency Voortgezet Onderwijs en Promovendus Teacher Agency Hoger Onderwijs

Projectomschrijving
Docenten in het voortgezet en hoger onderwijs spelen een centrale rol bij onderwijskwaliteit en onderwijsvernieuwing. Van docenten wordt dan ook in toenemende mate verwacht dat ze zelfstandig richting kunnen geven aan hun eigen pedagogisch-didactisch handelen en hun professionele ontwikkeling op dit gebied. Tegen deze achtergrond is er de laatste jaren in het onderzoek naar docenten een groeiende aandacht voor teacher agency. Agency veronderstelt tenminste dat de docent inzicht heeft in keuzemogelijkheden in een bepaalde onderwijssituatie en vervolgens een gewenste keuzemogelijkheid niet alleen kan verantwoorden naar betrokkenen maar deze ook kan realiseren in de praktijk. Agency is niet een stabiel persoonskenmerk maar ontstaat telkens weer opnieuw in interactie met de context. Teacher agency kan bovendien betrekking hebben op diverse domeinen, vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch, die onderling nauw samenhangen. Teacher agency is daarom niet alleen een belangrijk maar ook een complex construct. Het is vooralsnog onduidelijk hoe teacher agency bij een docent kan worden vastgesteld op een wijze dat het tegelijkertijd aanknopingspunten biedt voor ontwikkeling. In beide onderhavige promotieprojecten worden hiervoor methoden uitgewerkt en beproefd in respectievelijk een HO en een VO context. Daarbij zijn nadrukkelijk de domeinen waarop teacher agency wordt vastgesteld nog niet gespecificeerd. Deze kunnen afhankelijk van de expertise van de kandidaten nog in overleg worden vastgesteld.

Profiel

  • Afgestudeerd in de onderwijswetenschappen of een andere academische studie met ervaring met onderwijsonderzoek;
  • Ervaring met het geven van onderwijs in VO of HO strekt tot aanbeveling;
  • Goede taalvaardigheid in zowel Nederlands als Engels.

Beschrijving organisatie
Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.

Het ICLON is een interfacultair centrum binnen de Universiteit Leiden. Het ICLON heeft een bestuur waarin de decanen van de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen zitting hebben. Bij het ICLON werken ongeveer 100 medewerkers, verdeeld over 2 afdelingen (Afdeling Voortgezet Onderwijs en Afdeling Hoger onderwijs) en een ondersteunend bureau. Het ICLON verzorgt de educatieve minor in de bachelorfase en de eerstegraads lerarenmasteropleiding, verleent onderwijskundige diensten en voert projecten uit voor derden binnen en buiten de regio, ondersteunt de kwaliteitshandhaving van het onderwijs aan de Universiteit Leiden en verricht eigen wetenschappelijk onderzoek. Voor meer informatie: http://www.universiteitleiden.nl/iclon.  

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Bij een positieve beoordeling volgt daarna een verlenging met 3 jaar. De aanstelling moet uitmonden in een proefschrift. Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.325,- oplopend tot maximaal € 2.972,- bruto per maand in het vierde jaar bij een fulltime aanstelling.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Meer informatie: http://www.werkenbij.leidenuniv.nl/.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Er is een onderzoeksvoorstel voor beide projecten op aanvraag beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Janssen, e-mail: fjanssen@iclon.leidenuniv.nl, telefoon: 071 527 6590.

Solliciteren
U kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 2 november 2019 ingezonden worden.