Postdoc over professioneel leren en ontwikkelen van docenten in het hoger onderwijs

Heb je je altijd al afgevraagd waarom docenten zich bezighouden met onderwijsvernieuwingen? Ben je geïnteresseerd in hoe onderwijsinnovaties het leren, de houding, het gedrag en de professionele identiteit van docenten beïnvloeden? Dan is dit project wellicht iets voor jou!

De Eindhoven School of Education (ESoE) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft een vacature voor een Postdoc-functie op het gebied van praktijkgericht onderzoek naar professioneel leren en ontwikkelen van docenten in het hoger onderwijs.

Onderzoeksproject

Het door NWO/NRO gefinancierde praktijkgerichte onderzoeksproject ‘Professioneel leren en ontwikkelen van docenten in het hoger onderwijs: wat werkt en hoe en waarom werkt het’ is een samenwerkingsverband van 20 universiteiten en hogescholen in Nederland. Ze werken samen in een consortium om de vraag te beantwoorden of, hoe en waarom verschillende benaderingen van professioneel leren en ontwikkelen van docenten werken voor verschillende innovaties, contexten en populaties. Het gehele project bestaat uit het uitvoeren van een literatuurstudie, het uitvoeren van zowel een brede als een verdiepende studie van bestaande casussen, en een interventiestudie. Veel aandacht wordt ook besteed aan kennisbenutting van de onderzoeksresultaten voor het verbeteren van de hoger onderwijspraktijk. De postdoc voert het onderzoek uit binnen en namens het gehele consortium.

De sluitingsdatum voor sollicitaties is 6 December 2020.

Klik hier voor meer informatie:

https://jobs.tue.nl/nl/vacature/postdoc-professioneel-leren-en-ontwikkelen-docenten-in-hoger-onderwijs-865931.html