UITNODIGING VOOR CONGRESBIJDRAGEN ORD 2021

Deadline: 14 februari 2021
Website: https://ord2021.nl/

Een jaar later dan gepland, van 7 tot en met 9 juli 2021, zal de 50ste (!) editie van de Onderwijs Research Dagen plaatsvinden. Deze ORD wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Omdat we heel graag met u willen samenkomen maar de maatregelen rondom het coronabeleid nog onzeker zijn, hebben we besloten deze ORD online te organiseren. We hopen u online te ontmoeten en nodigen u uit om tijdens deze dagen met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten van recent onderwijsonderzoek en plannen voor de toekomst.

Het thema van deze ORD is ‘interactie’, ook digitaal! We staan ook uitgebreid stil bij 50 jaar ORD.

Interactie vormt de basis van leren, of het nu gaat om face-to-face interactie in de klas, in een werkgroep, op de werkplek, digitaal via MOOCS, educatieve apps of een blended leeromgeving. Er leven binnen het onderwijs dan ook vele interessante vragen rondom dit thema. U kunt hierbij denken aan vragen rondom interacties tussen docenten en lerenden of lerenden onderling, aan innovatieve methoden die helpen interacties te stimuleren of in kaart te brengen, maar bijvoorbeeld ook aan het vormgeven van de interactie tussen onderwijsonderzoekers en onderwijsprofessionals zodat we optimaal van elkaar kunnen leren.

De afgelopen maanden, waarin corona grote effecten heeft gehad op ons onderwijs, hebben ons niet alleen laten zien hoe belangrijk face-to-face interactie in het onderwijs is, maar ook de mogelijkheden en kansen van educational technology in het faciliteren van online interactie. Onderwijsonderzoek is in deze roerige tijd misschien wel belangrijker dan ooit. Zo kan kennis over digitale leermiddelen en de interacties daarmee bijdragen aan effectief afstandsonderwijs en kan onderwijsonderzoek inzicht geven in de mogelijke gevolgen van scholensluitingen voor kansenongelijkheid. Tenslotte benadrukken de recente maatschappelijke ontwikkelingen de belangrijke socialiserende functie van interactie op school voor sociale en burgerschapscompetenties.

Het Utrechtse thema Interactie zal terugkomen in de keynotes en in de conferentiebijdragen. Het thema zal tevens zichtbaar zijn in interactieve sessies, die veel ruimte voor vragen en discussie bieden, zoals hackathons/ paneldiscussies, brainstormsessies en poster-symposia. We rekenen erop dat vele onderzoekers, juist in deze tijd, de gelegenheid aangrijpen om in deze interactieve sessies de nieuwste wetenschappelijke inzichten met elkaar te delen en daarbij van elkaar te leren.

Tenslotte markeren we de 50ste editie van de ORD met invited symposia met enerzijds onderzoekers die reeds jaren baanbrekend onderzoek verrichten, en anderzijds veelbelovende jonge onderwijsonderzoekers van nu.

Lees hier de uitgebreide call for papers ORD 2021

Lees hier de uitgebreide call for papers voor het Kom over de brug programma

Het indienen van een voorstel voor de ORD 2021 verloopt via het volgende online indienformulier

Belangrijke data:

14 februari 2021
Uiterlijke indien datum inhoudelijke congresbijdragen

Half februari 2021
Deelnemersregistratie opent

Half april 2021
Uitsluitsel over resultaat van de beoordeling

17 mei 2021
Deadline inschrijving presentatoren