HOOFDDOCENT CURRICULUMVRAAGSTUKKEN FUNDEREND ONDERWIJS

Kenniscentrum Leren en Innoveren | Hogeschool Utrecht | Sluitingsdatum: 17-05-2021

Samen werken aan hoogwaardig praktijkgericht onderzoek op het gebied van curriculumontwikkeling voor het funderend onderwijs? Het nieuwe lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs van het Kenniscentrum Leren en Innoveren heeft ruimte voor een senior-onderzoeker.

Lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs

De centrale vraag voor het onderzoek in dit nieuwe lectoraat is:

Hoe kan het curriculum van het funderend onderwijs de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke toerusting stimuleren van alle kinderen/pubers, zodanig dat zij leren omgaan met een complexe, dynamische wereld en richting kunnen geven aan hun handelen?

Specifiek richten we ons onderzoek op de volgende deelgebieden:

  • Selectie en ordening van leerstofinhouden
  • Vormgeven van leerstofinhouden in de onderwijsleeromgeving
  • Assessment en verantwoording leeropbrengsten zichtbaar maken
  • Leraren als curriculumuitvoerder en -vormgever

Veel van onze onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten zijn praktijknabij en ontwerpgericht. Het onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke kennisbasis, levert praktijkkennis ten behoeve van het basis-, en voortgezet onderwijs, en draagt bij aan onderzoeksmatige professionalisering van studenten en docenten van de HU. De inhoudelijke focus ligt daarbij op het domein van de gamma- en bètavakken.

Je werkzaamheden

Je zult als onderzoeker betrokken zijn bij lopende projecten. Je werft middelen voor nieuw onderzoek waarbij je zelf optreedt als onderzoeker en/of projectleider en je ondersteunt de lector bij het leiden van de groep: je draagt bij aan de begeleiding van junior onderzoekers, je verzorgt de inhoudelijke organisatie van lectoraatsactiviteiten en je draagt bij aan de ontwikkeling van het lectoraat binnen het Kenniscentrum Leren en Innoveren.

Je profiel

Je bent een gepromoveerd onderwijsonderzoeker en je hebt ervaring met curriculumontwikkeling in een voor het lectoraat relevant leergebied. Je hebt gepubliceerd in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften en beheerst de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift. Je hebt ervaring met het begeleiden van beginnende onderzoekers. Verder beschik je over een goed netwerk voor acquisitie en kenniscirculatie en heb je ervaring met het schrijven van onderzoeksvoorstellen en met projectacquisitie. Een onderwijsbevoegdheid en onderwijservaring in een lerarenopleiding zijn gewenst; mede met het oog op je inzetbaarheid voor onderwijstaken binnen de Hogeschool. Je bent een teamspeler, kunt goed schakelen en bent in staat om in een complexe omgeving te werken met diverse stakeholders.

Over de werkplek

De functie is organisatorisch ondergebracht bij het lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs. Dit lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum voor Leren en Innoveren en werkt nauw samen met de lerarenopleidingen po en vo van de HU.

Het Kenniscentrum Leren en Innoveren is één van de kenniscentra van Hogeschool Utrecht. Het Kenniscentrum Leren en Innoveren onderzoekt op welke wijze professionals kunnen omgaan met complexiteit en dynamiek in beroepspraktijken, en hoe zij richting geven aan hun handelen en ontwikkeling. LENI kijkt welke competenties daarvoor nodig zijn en hoe onderwijs helpt die te ontwikkelen. Het kenniscentrum bestaat uit verschillende lectoraten. Benieuwd naar wat we hebben bereikt en welke actuele onderzoeken er lopen? Kijk dan eens hier.

Je arbeidsvoorwaarden

Voor interne kandidaten kan deze onderzoeksfunctie gecombineerd worden met een (vaste) aanstelling bij een van de HU-opleidingen. Je wordt dan gedetacheerd vanuit je onderwijsinstituut en afspraken over de omvang van de detachering maken we dan samenspraak met het onderwijsinstituut.

Voor externe kandidaten betreft het vooralsnog een tijdelijke functie: je krijgt een jaarcontract (D4) met een omvang van 0,4-0,6 fte. Verlenging behoort tot de mogelijkheden. Mogelijk kan de functie worden uitgebreid met structurele onderwijstaken binnen een van onderwijsinstituten van de Hogeschool, in dat geval behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 3560 en maximaal 6036 (schaal 13 of 14, afhankelijk van expertise en ervaring). Daarnaast ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een dertiende maand. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden, voor docenten en onderzoekers is daarvoor 10% van de werktijd beschikbaar. Verder is er keuze tussen korte werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Tot slot is er een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en zijn er faciliteiten als een fietsplan, kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness.

Solliciteren

Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met dr. Elwin Savelsbergh, lector Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs, 06 41695246, elwin.savelsbergh@hu.nl.

Informatie over werken bij Hogeschool Utrecht (HU) is te vinden op www.hu.nl, werken bij HU. Solliciteren kan uitsluitend online tot 17 mei, via onderstaande button. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 7 juni.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer