Onderwijskundig trainer

ICLON – Interfacultair Centrum voor Onderwijsontwikkeling, Lerarenopleiding en Nascholing

Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk:
wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn
praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van
voortgezet en hoger onderwijs.

Het ICLON is een interfacultair centrum binnen de Universiteit Leiden. Het ICLON heeft een Bestuur
waarin de decanen van de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Wiskunde
en Natuurwetenschappen zitting hebben.

Bij het ICLON werken ongeveer 100 medewerkers, verdeeld over 2 afdelingen (Afdeling Voortgezet
Onderwijs en Afdeling Hoger Onderwijs) en een Ondersteunend Bureau.

Het ICLON verzorgt de educatieve minor in de bachelorfase en de eerstegraads
lerarenmasteropleiding, verleent onderwijskundige diensten en voert projecten uit voor derden binnen
en buiten de regio, ondersteunt de kwaliteitshandhaving van het onderwijs aan de Universiteit Leiden
en verricht eigen wetenschappelijk onderzoek.

De Afdeling Hoger Onderwijs van het ICLON verleent onderwijskundige diensten aan opdrachtgevers
binnen en buiten de Universiteit Leiden. Deze opdrachtgevers zijn docenten, opleidingsmanagers,
beleidsmedewerkers en bestuurders. Zij komen bij de afdeling HO voor onderwijskundig advies,
didactische trainingen en onderzoek op een breed scala aan onderwerpen, zoals activerend
onderwijs, blended learning, internationalisering, kwaliteitscultuur, toetsen en beoordelen, en
verwevenheid van onderwijs en onderzoek. De afdeling werkt vraaggericht en met evidenties
onderbouwd aan onderwijs dat studenten uitdaagt en docenten inspireert.

De afdeling HO zoekt ter versterking van het team van trainers een ondernemende:

Onderwijskundig trainer (0.8 – 1.0 fte)

De onderwijskundig trainer zal een rol spelen in het geven en verder ontwikkelen van (BKO)
cursusaanbod voor de docenten van de universiteit Leiden. Naast dit centraal cursusaanbod is er
vanuit de faculteiten een sterke vraag naar maatwerk en context gebonden docentontwikkelactiviteiten.

In samenwerking met de facultaire contactpersonen brengt het ICLON in kaart welke
onderwijskundige vraagstukken er bij de faculteiten liggen en welke docentontwikkelactiviteiten daar
het beste bij passen. Het kan bijvoorbeeld gaan om verdiepend of verbredend aanbod van activiteiten
voor docenten na het behalen van de BKO, zoals collegiale consultatie, docentontwikkelteams of
communities of practice. Ook het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten voor het verbreden van de
vaardigheden van docenten, gericht op toekomstbestendig en blended onderwijs, vallen onder de
mogelijke werkzaamheden.

De onderwijskundig trainer zal ook betrokken zijn bij het begeleiden van BKO-kandidaten van enkele
faculteiten. De begeleiding kan bestaan uit college-observaties en feedback op de onderwijsportfolio’s
van deze kandidaten.

De werkzaamheden

 • Verzorgen van didactische trainingen aan docenten, student-assistenten en studentmentoren (in het Nederlands en in het Engels);
 • Ontwerpen en vernieuwen van (bestaande) trainingen;
 • Begeleiden van docenten die werken aan het behalen van hun BKO;
 • Ondersteunen van en advies geven aan docenten over hun onderwijs en hun carrièrepaden in het onderwijs;
 • Zichtbaar maken van trainingen en expertise van het ICLON;
 • Voeren van acquisitiegesprekken en het schrijven van offertes voor de dienstverlening;
 • Leveren van een bijdrage aan het realiseren van de strategische doelstellingen van de afdeling;
 • Uitvoeren van praktijkonderzoek naar aspecten van het hoger onderwijs, met name op gebied van universitaire en facultaire didactiek en het leren van docenten.

Uw profiel

 • U heeft een afgeronde universitaire opleiding onderwijskunde of daarmee vergelijkbaar; bij voorkeur gevolgd door een promotie;
 • U heeft tenminste drie jaar werkervaring met het geven van een breed scala aan onderwijskundige trainingen in het hoger onderwijs;
 • U heeft kennis over het creëren van succesvolle leerresultaten voor studenten met verschillende achtergronden;
 • U heeft ervaring met het doen van onderzoek en /of het vermogen om bestaande onderzoeksresultaten in te zetten bij onderwijskundige trainingen;
 • U beschikt over gedegen kennis van actueel onderwijskundig onderzoek en uitgebreide praktijkkennis over het ontwikkelen en gebruik van (online) activerende onderwijsvormen in het hoger onderwijs;
 • U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
 • U heeft sterke communicatievaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels;
 • U bezit goede projectmanagementvaardigheden en kunt meerdere projecten tegelijk managen.


Wij bieden

Een uitdagende baan waarin u zichzelf continu kunt blijven ontwikkelen, in een collegiale, plezierige
werkomgeving. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Nederlandse
Universiteiten. Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor een periode van 1 jaar, met de
mogelijkheid tot verlenging. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en minimaal bruto per
maand €4.474 (schaal 10) tot maximaal €5.211 (schaal 11) bij een volledig dienstverband. Op termijn
is doorgroei naar schaal 12 mogelijk (maximaal €5.922)

Diversiteit
Diversiteit is een van de kernwaarden van onze universiteit. We geloven dat diversiteit de kwaliteit van
onderwijs en onderzoek verbetert. We beseffen dat onze universitaire gemeenschap nog onvoldoende
divers is en we zijn hierin stappen aan het ondernemen.

Informatie
Inlichtingen over deze functie kunt u inwinnen bij drs. D.M. (Daan) Romein (teamleider
docentprofessionalisering en onderwijsinnovatie; d.m.romein@iclon.leidenuniv.nl; 06-14277548).

Solliciteren
Reacties voor 5 januari 2022 a.s. onder vermelding van het vacaturenummer verzenden naar
vacature@fsw.leidenuniv.nl.

De eerste ronde gesprekken wordt gepland op 17 en 18 januari.
Bij een eventueel tweede ronde wordt u gevraagd een proeftraining van ca 25 minuten te verzorgen
voor medewerkers van de afdeling. Hierna volgt een tweede gesprek.

De tweede ronde gesprekken wordt gepland op 24 of 26 januari.

Wanneer uw sollicitatie ons bereikt bevestigen wij de ontvangst per e-mail. Als u geen bevestiging
ontvangt binnen 3 dagen verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling P&O op
telefoonnummer: 071-5273427.