Vacature UHD Curriculuminnovatie Vakgroep Onderwijsontwikkeling & Onderwijsresearch / School of Health Professions Education (SHE)

GeplaatstDeadlineLocatie
3 mei17 meiMaastricht

In het student-gecentreerde onderwijs binnen de Faculty of Health, Medicine en Life Sciences (FHML) is het ontwerpen en onderzoeken van onderwijs volgens hedendaagse inzichten over leren en instructie in nauwe samenspraak met docenten en studenten vanzelfsprekend. De vakgroep Onderwijsontwikkeling & -Onderzoek (O&O) van FHML is op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze collega met expertise die aansluit bij dit speerpunt.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De vakgroep O&O streeft ernaar om samen met docenten en studenten het onderwijs te innoveren en te onderzoeken op basis van hedendaagse theorieën en wetenschappelijke inzichten.  Binnen de vakgroep bestaan meerdere taakgroepen die ondersteuning bieden bij het initiëren, implementeren, evalueren en onderzoeken van onderwijsinnovaties binnen de verschillende programma’s van FHML. De taakgroepen werken hierbij nauw samen met opleidingsdirecteuren en docenten binnen de FHML. Het onderzoek is ondergebracht bij de School of Health Professions Education (SHE), die nauw verbonden is met de vakgroep O&O.

Wij zoeken naar een collega met brede onderwijskundige expertise en praktische ervaring op het gebied curriculuminnovatie

We verwachten van de nieuwe collega dat hij/zij:

 • Een voortrekkersrol vervult op het gebied van innovatie van de opleidingsprogramma’s en voorstellen formuleert voor het te volgen beleid;
 • Een bijdrage levert aan docentprofessionalisering, met name rondom het bevorderen van onderwijskundig leiderschap;
 • Een bijdrage levert aan stimuleren van een kwaliteitscultuur;
 • Contacten onderhoudt en samenwerkt met de opleidingsdirecteuren en de docenten verantwoordelijk voor de innovatie van curricula;
 • Een bijdrage levert aan de uitvoering van het onderwijs binnen de FHML (verrichten van onderwijsrollen);
 • Wetenschappelijk onderzoek verricht en een eigen onderzoekslijn op het gebied van onderwijsinnovatie (door-)ontwikkelt, resulterend in (inter)nationale publicaties;
 • Een voortrekkersrol vervult in de begeleiding van andere onderzoekers en promovendi en in het aanvragen van onderzoek subsidies.

FUNCTIE-EISEN

De geschikte kandidaat:

 • beschikt over een afgeronde masteropleiding, bij voorkeur in de sociale wetenschappen (onderwijswetenschappen/onderwijspsychologie of ander relevant domein);
 • is gepromoveerd op een relevant onderwerp;
 • beschikt over zeer goede onderzoekskwaliteiten, blijkend uit wetenschappelijke publicaties, verworven subsidies en het met succes hebben begeleid van promovendi;
 • beschikt over een BKO-certificaat en heeft brede ervaring in het werken met studenten en docenten in student-gecentreerd onderwijs;
 • heeft ervaring als trainer en coach en is in staat expertise en een visie op innovatie en onderzoek te vertalen naar curriculuminnovatie en/of docentprofessionalisering en/of evaluatie van onderwijs;
 • beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • is een teamwerker en een verbinder;
 • is actief in relevante professionele (internationale) netwerken op het gebied van onderwijsinnovatie en onderzoek;
 • beschikt over relevante management en leidinggevende ervaring en is bereid managementtaken te vervullen binnen de vakgroep O&O;
 • heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden uitmondend in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het maximum bruto maandsalaris bedraagt € 6.444,- conform schaal 13 cao NU (bij fulltime aanstelling).

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website  http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

WERKGEVER

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment bijna 22.000 studenten en circa 5.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience. Meer informatie vindt u op www.maastrichtuniversity.nl

AFDELING

Vakgroep Onderwijsontwikkeling & Onderwijsresearch (O&O)
De Vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderzoek (O&O) ondersteunt de ontwikkeling, innovatie en het onderzoek van de bachelor, master en post-graduate onderwijsprogramma’s binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht.

https://www.maastrichtuniversity.nl/research/educational-development-research

School of Health Professions Education (SHE)
De School of Health Professions Education (SHE) is een onderzoeksschool voor onderwijs, onderzoek en innovatie in het gezondheidszorgonderwijs. SHE levert hoogwaardig multidisciplinair onderzoek en onderwijs en helpt bij het vernieuwen van onderwijsprogramma’s. Door de basis te bieden, leidt SHE toekomstige leiders op en opent de deur voor betere gezondheidszorg in de toekomst.

https://www.maastrichtuniversity.nl/research/school-health-professionseducation

ADDITIONELE INFORMATIE

Beoogde ingangsdatum: 1 september 2022

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij:

Prof.dr. Diana Dolmans, voorzitter vakgroep O&O
email:  d.dolmans@maastrichuniversity.nl 
en
Prof.dr. Pim Teunissen, wetenschappelijk directeur SHE
email: p.teunissen@maastrichtuniversity.nl

Reageren op deze vacature kan door op “solliciteer nu” te klikken. U komt dan bij de sollicitatieprocedure.