Hoogleraar Orthopedagogiek

Dienstverband 0,8 – 1,0 fte
Bruto maandsalaris € 6.099 – € 8.881
Werk/denkniveau Gepromoveerd
Organisatieonderdeel Faculteit der Sociale Wetenschappen
Reageer uiterlijk 15 maart 2023

Solliciteer direct

Heb jij ruime wetenschappelijke kennis van én een duidelijke visie op onderzoek en onderwijs binnen de orthopedagogiek? Dan ben jij nodig als hoogleraar die de Radboud Universiteit op het gebied van leerproblemen kan versterken. Je bent gespecialiseerd in orthopedagogiek binnen de onderwijscontext, hebt een scherp oog voor individuele verschillen tussen kinderen en ontwikkelt of gebruikt nieuwe onderzoeksmethoden om de interactie tussen het kind en de (school)omgeving te bestuderen.

Als hoogleraar Orthopedagogiek verzorg en programmeer je inspirerend onderwijs in de bachelor en master van Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen, de tweejarige research master Behavioural Science, de PhD opleiding en de postmasteropleidingen van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Je onderwijs draagt ertoe bij dat studenten zich ontwikkelen tot kritisch denkende academici die vanuit verantwoordelijke posities een maatschappelijke bijdrage gaan leveren. Je geeft leiding aan het onderwijs van anderen op het gebied van de leeropdracht waaraan jij invulling geeft, namelijk ‘Orthopedagogiek in de onderwijscontext’.

Naast het onderwijs verricht je ook onderzoek van hoge kwaliteit en geef je leiding aan het onderzoek van anderen op het vakgebied van de Orthopedagogiek-leerproblemen, conform het universitaire en facultaire onderzoeksbeleid en onze strategie. Vanuit een multi- en interdisciplinaire benadering draag je bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Je zorgt voor het aantrekken van onderzoeksprojecten uit tweede en derde geldstromen. Je levert een actieve bijdrage aan het onderzoeksprogramma Learning and Plasticity en stimuleert samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen het onderzoeksinstituut BSI en daarbuiten. Daarnaast begeleid je promovendi naar een succesvolle promotie en neemt deel aan manuscriptcommissies. 

Je hebt ook een leidinggevende functie. Dit doe je op een zodanige manier dat medewerkers goed presteren en elkaar inspireren en uitdagen. Daarnaast investeer je in een goede academische cultuur. Je neemt deel aan overleggen van landelijke instellingen op het terrein van de orthopedagogiek. Ook vervul je bestuurlijke taken in facultaire of universitaire bestuurlijke posities.

Profiel

 • Je bent gepromoveerd, bij voorkeur op het gebied van de Orthopedagogiek-leerproblemen en je hebt zeer ruime kennis van en een duidelijke visie op onderzoek en onderwijs in het vakgebied.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het onderwijs. Je bezit een basiskwalificatie onderwijs (BKO) en bij voorkeur de uitgebreide kwalificatie onderwijs (UKO).
 • Je hebt ruime ervaring in de onderwijsuitvoering op alle niveaus van de opleiding en je hebt ervaring in de succesvolle begeleiding van promotieonderzoek.
 • Je hebt een hoogwaardig onderzoeksprofiel (onderzoekslijnen, eigen theoretische, methodologische, en toegepaste bijdragen).
 • Je hebt een hoogwaardige onderzoekoutput, onder meer blijkend uit een publicatielijst met wetenschappelijke artikelen en boekbijdragen.
 • Je hebt een realistische en beloftevolle financieringsstrategie en aantoonbare ervaring in de succesvolle werving van tweede en derde geldstroom projecten.
 • Je bent netwerkgericht om het tweerichtingsverkeer tussen de universiteit en de samenleving in brede zin aan te wakkeren en te participeren in het maatschappelijke debat.
 • Je kunt anticiperen op nieuwe trends en mogelijkheden in (inter)nationale wetenschapsgebieden en daarbij een goed evenwicht bewaren tussen de korte en lange termijn.
 • Je hebt ervaring en leidinggevende capaciteiten op het gebied van de ontwikkeling, uitvoering en organisatie van onderwijs en onderzoek.
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschift.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de klinische praktijk en een registratie als Orthopedagoog-Generalist (of vergelijkbaar).

De Faculteit Sociale Wetenschappen wil tot aan de hoogste functieniveaus een gelijke man-vrouw verhouding realiseren; het beleidsdoel voor 2023 is een percentage van 35% vrouwelijke hoogleraren. Daarom nodigt de faculteit vrouwelijke kandidaten van harte uit om te solliciteren en zal hen bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven.

Wij zijn

De Faculteit Sociale Wetenschappen behoort tot de grootste faculteiten van de Radboud Universiteit. Vanuit het onderwijsinstituut wordt voor ruim 5.000 studenten onderwijs verzorgd in diverse bachelor-, master-, research master opleidingen en het post-academisch onderwijs. Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in drie onderzoeksinstituten. In onze strategie zijn tien speerpunten benoemd op gebied van onderwijs, onderzoek, impact, mensen en faciliteiten. 

De leeropdracht ‘Orthopedagogiek in de onderwijscontext’ maakt onderdeel uit van de sectie Leerproblemen, binnen de afdeling Leerproblemen, handicaps en onderwijswetenschappen. Deze leeropdracht is voor onderzoek gesitueerd in het Behavioural Science lnstitute (BSI) – programma Learning and Plasticity – en voor onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen van het onderwijsinstituut van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Het Behavioural Science Institute (BSI) is een multidisciplinair onderzoeksinstituut en één van de drie onderzoeksinstituten binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Onze onderzoekers werken samen over de grenzen van de psychologie, onderwijskunde en communicatiewetenschap. Onze missie is het versterken van mensen door het begrijpen van menselijk gedrag, door het creëren van synergie tussen verschillende paradigma’s en door het faciliteren van vakmanschap, nieuwsgierigheid en verbinding in wetenschappelijk onderzoek. 

Het BSI heeft zeven onderzoeksprogramma’s die samen drie grote onderzoeksthema’s vertegenwoordigen, namelijk menselijke ontwikkeling, connectie en gezondheid. BSI voert zowel fundamenteel als toegepast/translationeel onderzoek uit en heeft uitstekende faciliteiten en ondersteuning voor laboratorium- en veldonderzoek. Bovendien staat het BSI bekend om zijn succesvolle graduate school en sterke toewijding aan open science.


Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Wij bieden

 • Het betreft een dienstverband van 0,8 – 1,0 fte.
 • Afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring ontvang je een salaris van minimaal € 6.099 en maximaal € 8.881 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal H2).
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Het gaat om een vast dienstverband.
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Werk en wetenschap vragen om goed werkgeverschap. Dit zie je terug in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit. Zo kun je afspraken maken voor een goede werk- privébalans met flexibele werktijden, diverse verlofregelingen en thuiswerken. Ook kun je bij ons een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, ruil bijvoorbeeld inkomen tegen extra vakantiedagen en ontvang een vergoeding van je sportabonnement. En uiteraard hebben we een goede pensioenregeling. Je krijgt volop ruimte en verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je ambities te realiseren. We bieden dan ook verschillende scholings- en studieregelingen aan.

Meer weten?

Neem met inhoudelijke vragen over de functie contact op met prof. dr. Ron Scholte, opleidingsdirecteur Pedagogische wetenschappen en onderwijswetenschappen via ron.scholte@ru.nl. Ook kun je contact opnemen met prof. dr. Ard Lazonder, programmaleider Learning and Plasticity via ard.lazonder@ru.nl.

Praktische informatie en solliciteren

Je kunt uiterlijk solliciteren op 15 maart 2023. Dit kan uitsluitend via onderstaande button. Richt je sollicitatiebrief aan Prof. dr. Ron Scholte. Vul het sollicitatieformulier in en voeg de volgende bijlagen toe:

 • Een motivatiebrief.
 • Je cv.

Je treedt bij voorkeur in dienst op 1 september 2023.

Je bent vast nieuwsgierig naar onze sollicitatieprocedure. Hierin staat globaal beschreven wat je kunt verwachten tijdens de sollicitatieprocedure en hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en interne en externe kandidaten.

Solliciteer direct 
Reageer uiterlijk op 

Met deze vacature willen wij zelf onze nieuwe collega werven. Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie.

Scholte, dhr. prof. dr. R.H.J. (Ron)  opleidingsdirecteur Pedagogische wetenschappen en onderwijswetenschappen ron.scholte@ru.nl