Oratie Marieke van der Schaaf

DR. MARIEKE van der SCHAAF

bij besluit van het college van bestuur per 1 augustus 2018 benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van de ‘Onderzoek en Ontwikkeling van Onderwijs in de Gezondheidszorg’

is voornemens

op vrijdag 17 januari 2020

te 16.15 uur  

in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht

haar ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld:

CAREDUCATION, Research and Development in Health Professions Education

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt hierbij alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze plechtigheid.

Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal.

RSVP vóór 10 januari 2020 via deze link

Hoogleraren worden van harte uitgenodigd om in het cortège mee te lopen en worden daartoe om uiterlijk 16.00 uur in de F.C. Donderskamer (kamer 1.07) verwacht.