Berichtgeving benoeming Prof. Pim Teunissen

Prof. dr. Pim Teunissen is per 1 september 2020 benoemd tot wetenschappelijk directeur en onderzoeksdirecteur van SHE, de School of Health Professions Education van Maastricht University. Hij volgt prof. dr. Cees van der Vleuten op die in 2023 met pensioen gaat en prof. dr. Jeroen van Merrienboer als onderzoeksdirecteur van SHE.

De benoeming van Pim Teunissen is voor een reguliere periode van 6 jaar. Naast zijn rol als wetenschappelijk- en onderzoeksdirecteur van SHE, zal hij ook zijn werk als medisch specialist in de Verloskunde en Gynaecologie voortzetten en vanaf 1 december 2020 in deze functie bij het Maastricht UMC+ beginnen.

Pim Teunissen heeft sinds 2008 een onderzoek aanstelling bij de Universiteit Maastricht. Naast zijn onderzoek werkte hij als medisch specialist bij de afdeling Verloskunde en Gynaecologie aan het Amsterdam UMC. In 2009 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op het onderwerp ‘Workplace learning in postgraduate medical education’. Zijn onderzoeksactiviteiten bestrijken onderwijs en (werkplek)leren in verschillende fasen van diverse opleidingen binnen de gezondheidszorg. Pim Teunissen is sinds 2017 hoogleraar ‘werkplekleren in de gezondheidszorg’ bij SHE, School of Health Professions Education.