UITNODIGING VOOR CONGRESBIJDRAGEN ORD 2021

Deadline: 14 februari 2021
Website: https://ord2021.nl/

Beste collega’s/VOR-leden, ICO-leden,

Graag herinneren wij u aan de naderende deadline voor het indienen van een inhoudelijke congresbijdrage voor de ORD 2021.

Tot en met 14 februari 2021 kun je binnen de verschillende thema’s van de divisies van de VOR voorstellen indienen via het online indienformulier. Deze deadline zal niet worden verlengd.

Zoals eerder bekend is het thema van deze ORD ‘interactie’, ook digitaal!

De afgelopen maanden, waarin corona grote effecten heeft gehad op ons onderwijs, hebben ons niet alleen laten zien hoe belangrijk face-to-face interactie in het onderwijs is, maar ook de mogelijkheden en kansen van educational technology in het faciliteren van online interactie.

Onderwijsonderzoek is in deze roerige tijd misschien wel belangrijker dan ooit. Daarom kijken wij er naar uit om met elkaar tijdens de ORD in gesprek te gaan over de resultaten van recent onderwijsonderzoek.

Wat betreft het programma zal er in invited symposia aandacht zijn voor 50 jaar ORD, georganiseerd door “nestoren” uit het onderwijsonderzoek. We zijn verheugd de volgende “nestoren” alvast aan te kondigen: Joke Voogt (over digitale geletterdheid), Martin Mulder (over beroeps- en bedrijfsopleidingenonderzoek), Olle ten Cate (over vijftig jaar onderwijsresearch in de gezondheidszorg) en Geert Kelchtermans (over onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling). Wie de andere “nestoren” zijn, zal bij de opening van de inschrijvingen worden bekendgemaakt.

Graag zien we je in (inter)actie in Utrecht!

Vriendelijke groeten,

De ORD 2021 commissie,

Tim Mainhard
Frans Prins
Marieke van der Schaaf
Liesbeth Baartman
Caroline Vonk
Anke Horstman

Lees hier de uitgebreide call for papers ORD 2021

Lees hier de uitgebreide call for papers voor het Kom over de brug programma

Het indienen van een voorstel voor de ORD 2021 verloopt via het volgende online indienformulier

Belangrijke data:

14 februari 2021
Uiterlijke indien datum inhoudelijke congresbijdragen

Half februari 2021
Deelnemersregistratie opent

Half april 2021
Uitsluitsel over resultaat van de beoordeling

17 mei 2021
Deadline inschrijving presentatoren