Sociale veiligheid van promovendi

Op donderdag 10 november a.s. organiseert het PhD Centre (Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding) een studiedag over: ‘sociale veiligheid van promovendi’

Wij willen dit onderwerp graag benaderen door het recente rapport over “Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap – van papier naar praktijk” van de KNAW toe te spitsen op de situatie van promovendi. Daarnaast zullen we andere bronnen onder de aandacht brengen, zoals “Een gezonde praktijk in het Nederlandse Promotiestelsel” van UNL en de “Good Practice Principles for Graduate Schools in the Netherlands” van het PhD Centre zelf.

De manier waarop we dit willen doen is door middel van een beperkt aantal sprekers afgewisseld met 2 rondes van 5 workshops (naar keuze) waarin we de kernprincipes willen uitlichten en wellicht kunnen komen tot een aanzet van een gedragscode en zeker aandacht voor preventie willen benadrukken en invullen. De uitkomsten kunnen hopelijk weer een aanvulling vormen op de genoemde bronnen.

Deze dag is, zoals in de aanhef al aangegeven, bedoeld voor allen die betrokken zijn bij het wel en wee van promovendi: promovendi en hun begeleiders, decanen en medewerkers van Graduate Schools en College voor Promoties, beleidsmedewerkers onderzoek, PhD vertrouwenspersonen, PhD counselors, PhD psychologen, medewerkers op het gebied van diversiteit en integriteit, en promovendi belangenbehartigers (zoals PNN en lokale PhD platforms).

Datum:   10 november 2022
Tijd:        10.30 – 16.00 uur, aansluitend borrel
Locatie:  Universiteit Twente
                Gebouw The Gallery, Grand Café
                Enschede (routebeschrijving volgt na opgave)

De onderdelen van deze dag zien er ongeveer als volgt uit:
(definitieve programma volgt via mail).

Sprekers:

  • Inge van der Weijden (CWTS, Leiden): Sociale veiligheid, promovendi en begeleiders.
  • Paul van Dijk (TGS, UT): (On)mogelijkheden van vertrouwenspersonen m.b.t. promovendi.
  • Tamarinde Haven (VU/Aarhus): Verantwoorde begeleiding en verantwoord onderzoek.

Workshops (2 naar keuze):

  • 1. Werving en introductie (‘onboarding’) – Inge van der Weijden
  • 2. Vroege signalering van problematische relaties: wie en hoe – Paul van Dijk
  • 3. Rapportages en onderzoek – Christine Teelken
  • 4. Instrumenten ter bevordering van vroege signalering – Hannerieke van der Boom
  • 5. Preventie via trainingen, intervisie en peer support – Hans Sonneveld

Aanmelden kan via dit formulier

Mede namens de NECPO bestuursleden Inge van der Weijden (CWTS Leiden), Hannerieke van der Boom (AmsterdamUMC), Christine Teelken (VU Amsterdam) en Hans Sonneveld (grondlegger van het onderzoek naar promovendi en promotietrajecten),

Paul van Dijk
Directeur Twente Graduate School
Universiteit Twente