ESM-Proefschriftprijs Interdisciplinariteit 2023

Inschrijving geopend

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat de Dr. Elizabeth Schram-Mulley (ESM) Stichting met ingang van 2023 jaarlijks een prijs van € 10.000,- beschikbaar stelt ter bekroning van onderzoek met een bijzonder interdisciplinair karakter dat de grenzen tussen de klassieke alfa/bèta/gamma-wetenschapsgebieden overbrugt.

De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in de periode 1/9/2020 – 31/8/2022 op een dergelijk interdisciplinair onderwerp gepromoveerd zijn. De prijs wordt aan één onderzoeker toegekend en is bedoeld voor Nederlanders of voor buitenlanders, die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek.

Sluitingsdatum voor nominaties is 15 maart 2023

Meer informatie vindt u op de website van de KHMW. Klik daarvoor op de knop meteen hieronder.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de KHMW, via secretaris@khmw.nl                            

         MEER INFORMATIE

De prijs, beschikbaar gesteld door de Dr. Elizabeth Schram-Mulley (ESM) Stichting, wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De stichting eert de nagedachtenis aan en beheert de nalatenschap van Dr. Schram-Mulley, die als uitgever en weldoener onderzoek en onderwijs een zeer warm hart toedroeg.