Vooraankondiging: Oratie Halszka Jarodzka

MET VOORAF TRENDS-CONFERENTIE BIJ ONDERWIJSWETENSCHAPPEN

Op vrijdag 3 juli 2020 spreekt prof. dr. Halszka Jarodzka haar oratie uit bij de aanvaarding van de leerstoel ‘Instructional Design for Online Learning’ aan de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Voorafgaand wordt de jaarlijkse Trends-conferentie gehouden.

De Trends-conferentie is bedoeld voor masterstudenten van de faculteit Onderwijswetenschappen en andere genodigden en geïnteresseerden. Het thema van deze conferentie sluit aan bij de oratie.

Instructional design voor online leren

Centraal bij de oratie staat de manier waarop ‘instructional design’ met behulp van eye tracking de individuele online leerprocessen kan ondersteunen. Bij de conferentie eerder op de dag wordt nader ingegaan op het ontwerpen van effectieve onderwijsmethoden en leermiddelen die voorzien in de behoeften van studenten en leerlingen bij online leren.

De oratie vindt plaats om 16.00 uur in de aula van de Open Universiteit, gebouw Pretoria, Valkenburgerweg 177, 6419 AT in Heerlen.

Nadere informatie over de oratie en de Trends-conferentie volgt dit voorjaar.